Onibus Circular AOZORA Itinerario(Revisao 1/abril/2016)

Destino a Ota Kinen Byoin

Rota n°1 :Chiyoda Machi Yakuba Mae →Maigui Minami→Nishi Koizumi Eki Mae Bus Terminal→Bus Terminal Ota→Motojima Byoin Mae→Ota Kinen Byoin Rota n°2 :Chiyoda Machi Yakuba Mae →Fukujima→Nishi Koizumi Eki Mae Bus Terminal→Bus Terminal Ota→Motojima Byoin Mae→Ota Kinen Byoin

Parada/Rota  1 2 1 2 1 2
Chiyoda Machi Yakuba  Mae  7:15  9:35  11:55 15:15  17:35  19:44
Chomin PLaza Nishi  7:17    11:57    17:37  
Kumano  7:18    11:58    17:38  
JA Eiraku Shisho Mae  7:19    11:59    17:39  
Maigui Minami  7:20    12:00    17:40  
Maigui Naka  7:21    12:01    17:41  
Nakasato Koen Kita  7:22    12:02    17:42  
Nakajima  7:23    12:03    17:43  
Fukushi Center Mae    9:36    15:16    19:45
Nakaten JA Soko    9:38    15:18    19:47
Maeten Jinhara    9:39    15:19    19:48
Fukujima    9:41    15:21    19:50
Fukujima Nishi    9:42    15:22    19:51
Shinpukuji Kominkan Nishi    9:43    15:23    19:52
Shinpukuji Tsuji  7:25  9:44  12:05  15:24  17:45  
Oizumi En Iriguchi  7:26  9:45  12:06  15:25  17:46  
Kokai Nishi Kominkan Mae  7:28  9:47  12:08  15:27  17:48  
Otone Kogyo Danchi  7:29  9:48  12:09  15:28  17:49  
Yoshida Yubinkyoku Mae  7:30  9:49  12:10  15:29  17:50  
Oizumi Machi Yakuba Mae  7:35  9:54  12:15  15:34  17:55  
Matsubara Shindo  7:37  9:56  12:17  15:36  17:57  
Nishi Koizumi Eki Mae Bus Terminal  7:40  9:59  12:20  15:39  18:00  
Rojin Center Iriguchi  7:43 10:02 12:23  15:42  18:03  
Beisia Oizumi Ten Mae  7:44  10:03  12:24  15:43  18:04  
Higashi Besho  7:46  10:05  12:26  15:45  18:06  
Undo Koen Yakyujo  7:48  10:07  12:28  15:47  18:08  
Bus Terminal Ota  7:51 10:10 12:31  15:50  18:11  
Shiroyama Byoin Mae 7:54 10:13 12:34  15:53  18:14  
Minami Ichibangai 7:58 10:17 12:38  15:57  18:18  
Ota Eki Minamiguchi 8:00 10:19 12:40  15:59  18:20  
Motojima Byoin Mae 8:08 10:27 12:48  16:07  18:28  
Ota Roku Chome 8:09 10:28 12:49  16:08  18:29  
Ota Kinen Byoin 8:14 10:33 12:54  16:13  18:34  

Destino a Chiyoda Machi Yakuba Mae

 Rota n°3: Ota Kinen Byoin→Motojima Byoin Mae→Bus Terminal Ota →Nishi Koizumi Eki Mae Bus Terminal →Maigui Minami→Chiyoda Machi Yakuba Mae Rota n°4 :Ota Kinen Byoin→Motojima Byoin Mae→Bus Terminal Ota →Nishi Koizumi Eki Mae Bus Terminal →Fukujima→Chiyoda Machi Yakuba Mae

Parada/Rota 3 4 3 4 3
Ota Kinen Byoin  8:25  10:45  14:05  16:25  18:45
Ota Kinen Byoin Minami  8:26  10:46  14:06  16:26  18:46
Ota Roku Chome  8:29  10:49  14:09  16:29  18:49
Motojima Byoin Mae  8:30  10:50  14:10  16:30  18:50
Ota Eki Minamiguchi  8:38  10:58  14:18  16:38  18:58
Minami Ichibangai  8:40  11:00  14:20  16:40  19:00
Shiroyama Byoin Mae  8:44  11:04  14:24  16:44  19:04
Bus Terminal Ota  8:47  11:07  14:27  16:47  19:07
Undo KoenYakyujo  8:50  11:10  14:30  16:50  19:10
Higashi Besho  8:52  11:12  14:32  16:52  19:12
Beisia Oizumi Ten Mae  8:54  11:14  14:34  16:54  19:14
Rojin Center Iriguchi  8:55  11:15  14:35  16:55  19:15
Nishi Koizumi Eki Mae Bus Terminal  8:58  11:18  14:38  16:58  19:18
Matsubara Shindo  9:00  11:20  14:40  17:00  19:20
Oizumi Machi Yakuba Mae  9:05  11:25  14:45  17:05  19:25
Yoshida Yubinkyoku Mae  9:09  11:29  14:49  17:09  19:29
Otone Kogyo Danchi  9:10  11:30  14:50  17:10  19:30
Kokai Nishi Kominkan Mae  9:11  11:31  14:51  17:11  19:31
Oizumi En Iriguchi  9:13  11:33  14:53  17:13  19:33
Shinpukuji Tsuji  9:14  11:34  14:54  17:14  19:34
Shinpukuji Kominkan Nishi    11:36    17:16  
Fukujima Nishi    11:37    17:17  
Fukujima    11:38    17:18  
Maeten Jinhara    11:40    17:20  
Nakaten JA Soko    11:41    17:21  
Fukushi Center Mae    11:43    17:23  
Nakajima  9:16    14:56    19:36
Nakasato Koen Kita  9:17    14:57    19:37
Maigui Naka  9:18    14:58    19:38
Maigui Minami  9:19    14:59    19:39
JA Eiraku  9:20    15:00    19:40
Kumano  9:21    15:01    19:41
Chomin PLaza Nishi  9:22    15:02    19:42
Chiyoda Machi Yakuba  Mae  9:24  11:45 15:04 17:25  19:44